E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


portada

Ciclo Medio de Comercio

Estamos a fusionar tódolos materiais no wiki, no caso que non atopes algo, podes visitar a páxina de inicio anterior

Para acceder a versión en castelán, fai click aquí **Páxina en construción**

En tanto non se redacte definitivamente o curso en Moodle pódese consultar o borrador facendo clic aqui e aqui para consultar a versión en galego e en castelán respectivamente

E se comenzamos por un diccionario de términos. A nos gústanos este

E para cuestións fiscais gustanos este enlace da Axencia Tributaria

E como primeira aproximación o mundo do comercio electrónico aconsello video.

Para acceder aos materiais en moodle fai click aquí

* PFFP P1921006 Actividades de marketing online

* PFFP P1821006 O sistema de planificación de recursos empresariais en código aberto Odoo

* PFFP P1821007 Uso de ferramentas de análise SEO/SEM

* Canales de Youtube interesantes para las familias de Comercio y márketing y Administración y gestión

* Videos enviados

* Enlaces texto proxectos de innovación

* Enlaces cursos Moodle

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
portada.txt · Última modificación: 2020/10/29 20:33 por amandias