E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


agregar_modulo_criptografico_ceres_dnie_en_firefox

O uso dunha tarxeta criptográfica con sinatura electrónica emitida pola FNMT ou do DNIe non require modificacións da configuración na maioría nos navegadores nas versións para Windows 7 e 10. Basta con introducir a tarjeta ou DNIe no lector de tarxetas.

Non ocurre o mesmo con Firefox. Para que funcione a tarxeta cristográfica e o DNIe en Firefox débense seguir as indicacións contidas en este arquivo

Os instalables os que fai referencia o archivo son TC-FNMT para máquinas de 32 bits e TC-FNMT para as de 64 bits.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
agregar_modulo_criptografico_ceres_dnie_en_firefox.txt · Última modificación: 2018/09/27 17:50 por amandias