E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


agregar_modulo_criptografico_ceres_dnie_en_firefox

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Última revisión Ambos lados, revisión siguiente
agregar_modulo_criptografico_ceres_dnie_en_firefox [2018/09/27 17:45]
amandias
agregar_modulo_criptografico_ceres_dnie_en_firefox [2018/09/27 17:46]
amandias
Línea 1: Línea 1:
 O uso dunha tarxeta criptográfica con sinatura electrónica emitida pola FNMT ou do DNIe non require modificacións da configuración na maioría nos navegadores nas versións para Windows 7 e 10. Basta con introducir a tarjeta ou DNIe no lector de tarxetas. O uso dunha tarxeta criptográfica con sinatura electrónica emitida pola FNMT ou do DNIe non require modificacións da configuración na maioría nos navegadores nas versións para Windows 7 e 10. Basta con introducir a tarjeta ou DNIe no lector de tarxetas.
  
-Non ocurre o mesmo con Firefox. Para que funcione a tarxeta cristográfica e o DNIe en Firefox débense seguir as indicacións contidas en este [https://​drive.google.com/​open?​id=1MHo1s6AT9iPq_E6Dq-vy6gi-BjCAUqog|arquivo]].+Non ocurre o mesmo con Firefox. Para que funcione a tarxeta cristográfica e o DNIe en Firefox débense seguir as indicacións contidas en este  [[https://​drive.google.com/​open?​id=1MHo1s6AT9iPq_E6Dq-vy6gi-BjCAUqog|arquivo]]
  
 Os instalables os que fai referencia o archivo son TC-FNMT para máquinas de 32 bits e TC-FNMT para as de 64 bits  Os instalables os que fai referencia o archivo son TC-FNMT para máquinas de 32 bits e TC-FNMT para as de 64 bits 
agregar_modulo_criptografico_ceres_dnie_en_firefox.txt · Última modificación: 2018/09/27 17:50 por amandias