E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


alta_producto_i

Para acceder o videotutorial faga clic aqui.

Comenzamos por dar de alta o artículo desde “Inventarios / Datos principales / Productos”.

Os campos sombreados son de cumplimentación obrigatoria. Indicamos que se trata dun artículo “almacenable”, cun precio de venda de 15 €, cun custo de 7 € e como “unidade de medida” e “unidade de medida de compra” Unidad(es). Activamos as opcións “Puede ser vendido” e “Puede ser comprado”.

Na pestaña “Variantes” agregaremos as variantes, e facendo clic no botón “Actualizar cantidad disponible” daremos de alta as existencias iniciais de cada unha das variantes. As existencias de cada variante deben introducirse de unha en unha.

Se fose o caso introduciremos un valor diferenciado para cada combinación (un aumento o disminución no prezo das combinacións as que se aplique) e unhas reglas de abastecemento tamén diferenciadas para cada combinación. O editaremos facen clic no botón “Precios de las variantes” e “Reglas de abastecimiento”.

1000

1000

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
alta_producto_i.txt · Última modificación: 2019/06/02 23:47 por amandias