E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


alta_producto_i_ver_13

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
alta_producto_i_ver_13 [2020/04/09 21:17]
amandias
alta_producto_i_ver_13 [2020/04/09 21:20] (actual)
amandias
Línea 7: Línea 7:
 **¿É os atributos?​** **¿É os atributos?​**
  
-Podemos darlos de alta desde Inventario/​Configuración/​Atributos. O lógico e que o cor fose tipo "​Color"​ y la talla tipo "​Radio"​. En canto os códigos dos cores, ademáis de facer uso da paleta, atopanse facilmente na rede. Dentro da wiki si fas clic aqui accedes a página onde se fala do tema.+Podemos darlos de alta desde Inventario/​Configuración/​Atributos. O lógico e que o cor fose tipo "​Color"​ y la talla tipo "​Radio"​. En canto os códigos dos cores, ademáis de facer uso da paleta, atopanse facilmente na rede. Dentro da wiki si fas clic [[http://​cmcomercio.es/​prestashop_opcions_produtos_menu_principal?​s[]=colores#​mais_sobre_imaxenes|aqui ]] accedes a página onde se fala do tema.
  
  
alta_producto_i_ver_13.txt · Última modificación: 2020/04/09 21:20 por amandias