E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


analytics

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
analytics [2018/10/28 23:32]
amandias
analytics [2019/03/18 19:32] (actual)
amandias
Línea 1: Línea 1:
 +Como inicio o tema recomendamos a lectuda deste post https://​www.javierbalcazar.com/​tutorial-google-analytics-guia-pincipiantes/​
 +
 **Alta dunha conta, dar permisos a conta do profesor e agregar código de seguimento a tenda en Prestashop** **Alta dunha conta, dar permisos a conta do profesor e agregar código de seguimento a tenda en Prestashop**
  
Línea 84: Línea 86:
  
 https://​albeiroochoa.com/​cat/​analitica-web/​google-analytics/​ https://​albeiroochoa.com/​cat/​analitica-web/​google-analytics/​
 +
 +
 +
 +**Obxetivos**
 +
 +Unha URL interesetante https://​support.google.com/​analytics/​answer/​1012040?​hl=es
analytics.1540765958.txt.gz · Última modificación: 2018/10/28 23:32 por amandias