E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


autofirma_linux

Autofirma

Segundo a súa web, o programa autofirma é unha aplicación de sinatura electrónica desenvolvida polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Este programa pode ser executado dende o navegador e permite a firma e identificación en páxinas da Administración Electrónica cando se require a sinatura nun procedemento administrativo.

Este programa, por mor das últimas actualizacións da máquina de java, pode non funcionar directamente en GNU/Linux, polo que deberemos empregar unha versión que de java compatible.

Os seguintes pasos farán funcionar autofirma 1.6.2 en GNU/Linux Mint 19 Cinnamon.

Prerequisitos:

  • Ter un certificado válido da FNMT ou o DNI electrónico cos certificados en vigor.
  • No caso de certificado da FNMT, telo instalado no navegador Mozilla Firefox.
  • No caso de DNI electrónico, deberemos ter as librarías correspondentes para empregalo instaladas e configuradas.

O primeiro paso será baixar autofirma da páxina web (consultar abaixo a ligazón), pechar o navegador e facer dobre click no arquivo para instalalo, pediranos o contrasinal de administrador.

Agora debemos abrir unha terminal (por exemplo presionando ctrl+alt+t ou indo ao menú de inicio ou actividades e buscar “terminal”).

Na terminal cambiaremos a máquina de java por defecto á 11. Para iso tecleamos:

sudo update-alternatives –config java

No noso exemplo, a opción a elexir (lembremos, versión: 11) será a 0.

Terminal máquina de Java

Agora probaremos o programa tecleando na terminal: AutoFirma

(ollo, debe teclearse coas letras maiúsculas correspondentes)

Agora, de ter protexidos os certificados da FNMT no noso navegador Mozilla Firefox con contrasinal (opción moi recomendable) debemos teclear a mesma para que AutoFirma poida ler os certificados.

Contrasinal de firefox ou do usuario

Acto seguido, aparecerá a pantalla principal do programa

Pantalla principal de AutoFirma

Debemos arrastrar un arquivo enriba do programa para firmalo ou ben darlle ao botón “Seleccionar fichero a firmar”, unha vez temos un arquivo seleccionado, aparecerá a pantalla principal co arquivo seleccionado:

Firmando arquivo con AutoFirma

Agora debemos elexir o certificado con que queremos efectuar a firma, normalmente só nos aparecerá o certificado da FNMT, neste caso, hai dous certificados de comodo máis, que permiten a firma cun certificado NON recoñecido polas administracións públicas. No caso que queiramos firmar cun certificado válido, o exemplo máis sinxelo é o da FNMT, aínda que para varios colexios profesionais ou colectivos, hai outras entidades certificadoras de confianza que poderían ser aceptadas pola Administración.

Seleccionando certificado para a sinatura

Tras seleccionar o certificado, debemos especificar onde queremos gardar o arquivo asinado.

Gardando o arquivo asinado

Unha vez seleccionado o arquivo destino, se todo foi correcto, AutoFirma devolveranos unha mensaxe de éxito.

Sinatura correcta

Pechamos autofirma e xa estamos listos para empregalo nas webs da Administración.

O seguinte paso será abrir o navegador e ir a algunha páxina para probar autofirma: (consultar abaixo a ligazón “Probar o certificado”).

Ligazóns

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
autofirma_linux.txt · Última modificación: 2019/02/02 22:43 por jfsanchez