E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


cajon_de_temas_varios

Módulo para añadir campos en el registro de clientes https://luisjordan.net/prestashop/crear-campos-de-direccion-en-el-formulario-de-registro/

Forma de pago contraeembolso

Prestashop dispón dun módulo gratuito para agregar as formas de pago a modalidade “Contrarreembolso”, chámase “Cash and delibery” ou “Pagos contra reembolso”. Non contempla a posibilidade de establecer un recargo.

En este este post podese descargar outro módulo que si ten a posibilidade de establecer recargos.

Para mais información ver este post

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
cajon_de_temas_varios.txt · Última modificación: 2019/12/09 09:46 por amandias