E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


cajon_de_temas_varios

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
cajon_de_temas_varios [2019/04/24 22:50]
amandias creado
cajon_de_temas_varios [2020/01/14 20:05] (actual)
amandias
Línea 1: Línea 1:
 Módulo para añadir campos en el registro de clientes https://​luisjordan.net/​prestashop/​crear-campos-de-direccion-en-el-formulario-de-registro/​ Módulo para añadir campos en el registro de clientes https://​luisjordan.net/​prestashop/​crear-campos-de-direccion-en-el-formulario-de-registro/​
  
 +==== Forma de pago contraeembolso ====
  
 +Prestashop dispón dun módulo gratuito para agregar as formas de pago a modalidade "​Contrarreembolso",​ chámase "Cash and delibery"​ ou "Pagos contra reembolso"​. Non contempla a posibilidade de establecer un recargo.
 +
 +En este [[https://​victor-rodenas.com/​2012/​03/​19/​resena-modulo-de-pago-contrareembolso-con-comision-en-prestashop/​|este post]] ​  ​podese descargar outro módulo que si ten a posibilidade de establecer recargos.
 +
 +==== Menú vertical de categorías multinivel para Prestashop 1.7 ====
 +
 +Para mais información ver este [[https://​victor-rodenas.com/​2017/​03/​23/​menu-vertical-de-categorias-multinivel-para-prestashop-1-7/​|post]]
 +
 +==== ¿Qué é AMP de Google e cómo implementalo en PrestaShop? ====
 +
 +AMP, acrónimo de Accelerated Mobile Pages, é unha normativa que permite crear versions menos pesadas das páginas web, e asi aumentar a velocidade de cargar en smartphones e iPhones.
 +
 +Para mais información ver este [[https://​www.prestashop.com/​es/​blog/​que-es-amp-google|post]]
 +
 +O blogueiro Victor Ródenas ofrecenos información dun módulo gratuito en este [[https://​victor-rodenas.com/​2018/​03/​06/​integrar-amp-gratis-en-prestashop-1-6-y-1-7/​|post]]
 +
 +
 +==== ¿Qué é e para que sirve Chema.org? ====
 +
 +Google, Yahoo y Bing unironse para crear unha lenguaxe de etiquetado universal «Schema.org» que permite os buscadores entender mellor a información das webs. Mais información en este [[https://​www.iebschool.com/​blog/​que-es-schema-org-seo-sem/​|post]].
 +
 +Prestashop dispón de módulos que fan este traballo, un deles pódelo mercar en https://​addons.prestashop.com/​es/​seo-posicionamiento-buscadores/​47115-datos-estructurados-automaticos-desde-schemaorg.html#​specifications
 +
 +==== Introducción aos algoritmos de Google ====
 +
 +Podemos comenzar vendo estos dous post:
 +
 +[[https://​borjaarandavaquero.com/​algoritmo-de-google/​|Guía rapida: Os 5 algoritmos máis importantes de Google]]
 +
 +[[https://​neilpatel.com/​es/​blog/​la-guia-definitiva-del-algoritmo-de-google/​|Outra guía rápida]]
 +
 +
 +==== Conexión Prestashop / ERP Odoo ====
 +
 +Máis información en este [[https://​www.openinnova.es/​odoo-conector-sincronizar-con-prestashop-impulsa-tu-tienda-online/​|enlace]]
 +
 +A empresa ALIA de Ourense está especializada en desenrolar o enlace entre Prestashop e o ERP Odoo. A súa web é http://​alialabs.com
 +
 +
 +==== Robot.txt y sitemap ====
 +
 +
 +En diversos apartados xa falamos do sitemap. En este [[https://​armandosalvador.com/​seo-para-prestashop-pasos-y-cambios-a-realizar/​|post]] faise unha introducción a robot.txt e a sitemap, e [[https://​victor-rodenas.com/​2017/​04/​13/​editar-robots-txt-desde-el-panel-en-prestashop/​|en este outro]] comentase a súa edición.
 +
 +
 +==== Post donde blogueros recomiendan módulos SEO para Prestashop ====
 +
 +https://​www.prestashop.com/​es/​blog/​modulos-seo
 +
 +==== Rank Tracker, herramienta para monitorizar as tuas posicions en Google ====
 +
 +O blogueiro NINJASEO fala do tema en [[https://​ninjaseo.es/​google-keyword-rank-tracker-review/​|este post]].
 +
 +E para descargarte o programa (ten opción gratuita) fai clic [[https://​www.link-assistant.com/​rank-tracker/​download-success.html?​update=true|aqui]].
 +
 +==== Mejores herramientas gratuitas para comprobar backlinks ====
 +
 +Os Backlinks son os enlaces entrantes que apuntan desde outras páxinas a nosa. O número de backlinks da tua páxina é importante porque cantas máis páxinas relevantes te enlacen máis notoriedade ganará a tu web os ollos dos buscadores.
 +
 +En este [[https://​www.initcoms.com/​mejores-herramientas-gratuitas-para-comprobar-backlinks|post]] tes unha introducción o tema é unha relación de software gratuito ou daquel de pago con opcións gratuitas.
 +
 +No post utilizanse diversos tecnicismos. Os seguintes son enlaces a post onde se detalle o seu significado:​
 +
 +  * [[https://​www.40defiebre.com/​que-es/​anchor-text|Anchor text]]
 +  * [[https://​www.40defiebre.com/​que-es/​page-rank|Page rank]] e [[https://​www.inboundcycle.com/​blog-de-inbound-marketing/​autoridad-dominio-que-es|AD:​ augtoridade de dominio]]
 +  * [[https://​boluda.com/​tutorial/​el-valor-de-un-enlace/​|Valor do enlace]]
 +  * [[https://​blog.seigoo.com/​que-son-los-enlaces-dofollow-y-nofollow|Dofollow / Nofollow]]
 +
 +
 +==== Módulo gratuito para agregar productos recomendados por categorías en Prestashop, outro, tamén gratuito, para tener un slider de productos en PrestaShop 1.7, outro para indicar ventas cruzadas e para rematar, a opción de productos relacionados dentro da ficha do producto no panel de administración ====
 +
 +En este [[https://​victor-rodenas.com/​2017/​04/​11/​productos-relacionados-por-categoria-en-prestashop-1-7/​|post]] fálase do tema, e indicase este [[https://​mypresta.eu/​modules/​front-office-features/​related-products-free.html |enlace]] para descargar un módulo gratuito
 +
 +En este outro [[https://​mramosb.com/​modulo-gratuito-slider-de-productos-prestashop/​|post]] tes un artigo moi interesante que te explica como ter tiras de imáxenes con productos que teñan aspectos similares, cun enlace o módulo e explicación para configurarlo,​ ademais tamén explica cómo facer a tradución o castelan.
 +
 +Prestashop ven cun módulo gratuito para facer ventas cruzadas (cross sellinng). Unha vez instalado podemolo configurar seleccionando si queremos mostrar o precio dos productos e o número de productos relacionados a mostrar. Después xa non temos que facer nada máis, será o módulo quen se encargará de mostrar a os compradores os productos que outros compradores xa teñan realizado en conxunto. O texto que se mostrará será: Os clientes que adquiriron este producto tamén compraron ..... .
 +
 + ​Después ya no tenemos que hacer nada más, ya que el módulo se encargará de mostrar a los compradores,​ los artículos que otros compradores hayan realizado en conjunto.
 +
 +El texto que mostrará será: Los clientes que adquirieron este producto también compraron, e acontinuación mostrará imáxenes dos productos en cuestión.
 +
 +Non podemos esquecernos de que dentro da  la pestaña Catalogo -> Productos, na pestaña "​asociaciones"​ podes asociar productos a o producto que se veran como recomendados na ficha do producto.
 +
 +==== Cambiar Copyright del pie de página en Prestashop 1.7 ====
 +
 +Victor Ródenas, moderador da comunidade oficial de Prestashop desde o ano 2010, publicou sobre o tema este [[https://​victor-rodenas.com/​2016/​12/​13/​cambiar-copyright-del-pie-de-pagina-en-prestashop-1-7/​|post]].
cajon_de_temas_varios.1556139046.txt.gz · Última modificación: 2019/04/24 22:50 por amandias