E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


centros_participantes_2018

Centros participantes

Premio de innovación educativa sobre sinatura electrónica e dixitalización de documentos

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
centros_participantes_2018.txt · Última modificación: 2019/01/03 16:46 por jfsanchez