E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


certificado_fnmt_representante

Este certificado se expide as personas físicas como representantes das personas xurídicas ou das entidades sin personalidade xurídica.

Máis información en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante

En estos supostos precísase a personación nas oficinas de registro para acreditar su identidad.En Galicia faise nas Delegacions e Administracions da AEAT (requírese cita previa). Na resta do estado pódese facer tamén na oficina de rexistro da Comisión Nacional do Mercado de Valores ou na da Comunidade Foral de Navarra.

Navegando polas páxinas as que se accede desde o enlace anterior atopamos entre outdra documentación un PDF que detalla a documentación e demáis trámites que se deben facer para solicitar un certificado de representante, desde https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10446703/10515015/re_pr_representantepj_representanteespj.pdf accédese o arquivo.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
certificado_fnmt_representante.txt · Última modificación: 2019/04/16 18:25 por amandias