E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


clientes_de_correo

Para o envío de correos certificados electrónicamente e/ou encriptados a opción sinxela e de fácil configuración son os programas cliente de correo electrónico como por exemplo Mozila Thunderbirt.

No seguinte enlace atoparás información sobre Thunderbirt e outros xestores de correo gratuitos https://www.genbeta.com/correo/7-clientes-de-correo-de-terceros-y-gratis-para-no-depender-tanto-del-navegador, o final fai unha referencia a Outook. En este outro enlace falase da configuración de Outlook http://www.miguelms.com/certific.htm

Proximemente colgaremos un videotutorial explicando todo o proceso para Mozilla Thunderbird en http://www.cmcomercio.es/comodo

Non é posible enviar correos certificados dixitalmente ou encriptados desde as webs de correo como por exemplo Hotmail, Yahoo ou Gmail, ainda que se afirma o contrario en este post https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/05/pymes/1496658927_116716.html . En https://support.google.com/a/answer/6374496?hl=es dise que é posible en G Suite Enterprise e G Suite Enterprise para Centros Educativos.

En http://id-corporativa.blogspot.com/2011/02/firma-tus-correos-electronicos.html di que é posible con Microsoft Outlook 2010

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
clientes_de_correo.txt · Última modificación: 2019/04/17 19:47 por amandias