E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


clientes_de_correo

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
clientes_de_correo [2019/04/11 11:51]
amandias
clientes_de_correo [2019/04/17 19:47] (actual)
amandias
Línea 5: Línea 5:
 Proximemente colgaremos un videotutorial explicando todo o proceso para Mozilla Thunderbird en http://​www.cmcomercio.es/​comodo Proximemente colgaremos un videotutorial explicando todo o proceso para Mozilla Thunderbird en http://​www.cmcomercio.es/​comodo
  
-Non é posible enviar correos certificados dixitalmente ou encriptados desde as webs de correo como por exemplo Hotmail, Yahoo ou Gmail, ainda que se afirma o contrario en este post https://​cincodias.elpais.com/​cincodias/​2017/​06/​05/​pymes/​1496658927_116716.html+Non é posible enviar correos certificados dixitalmente ou encriptados desde as webs de correo como por exemplo Hotmail, Yahoo ou Gmail, ainda que se afirma o contrario en este post https://​cincodias.elpais.com/​cincodias/​2017/​06/​05/​pymes/​1496658927_116716.html ​. En https://​support.google.com/​a/​answer/​6374496?​hl=es dise que é posible en G Suite Enterprise e G Suite Enterprise para Centros Educativos.
  
 En http://​id-corporativa.blogspot.com/​2011/​02/​firma-tus-correos-electronicos.html di que é posible con Microsoft Outlook 2010 En http://​id-corporativa.blogspot.com/​2011/​02/​firma-tus-correos-electronicos.html di que é posible con Microsoft Outlook 2010
  
clientes_de_correo.txt · Última modificación: 2019/04/17 19:47 por amandias