E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


comodo

Alternativa a certificados de organismos oficiais

Un certificado non é máis que un arquivo de ordenador asinado electrónicamente por unha entidade certificadora.

O CA comodo, ofrece gratuitamente estes certificados, se ben non son válidos para trámites legais, permiten facer probas de sinatura electrónica, copia de seguridade, restauración, sinatura dixital de correos, sinatura de documentos, etc.

A única diferencia sería que esta firma non sería legalmente válida, pero incluso esto pode ser unha vantaxe.

Tanto alumnos menores como maiores de idade, poden beneficiarse de crear este tipo de certificado gratuito para probas con simplemente validar o seu correo electrónico e dando o seu nome.

Enlace https://secure.instantssl.com/products/frontpage?area=SecureEmailCertificate&currency=EUR&region=Europe&country=ES

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
comodo.txt · Última modificación: 2018/12/11 21:37 por jfsanchez