E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


conferencias_odoo

Conferencia do 15 de febreiro de 2019

Programa

  • Presentación práctica dos módulos de Odoo v11 para a xestión comercial, administrativa e loxística dunha peme
  • Explicación do funcionamento básico de módulos de Odoo: CRM, vendas (backoffice, TPV, e-commerce), almacén, compras e contabilidade
  • Exposición dun caso de xestión comercial, administrativa e loxística
  • Realización dun exercicio práctico.

Video da conferencia

Conferencia do 26 de Abril de 2019 de 09:30h a 10:15h

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
conferencias_odoo.txt · Última modificación: 2019/04/16 13:19 por amandias