E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


configuraicon_dun_servidor_de_certificados

O traballo fixose con Kleopatra. Accede o arquivo mediante este enlace https://drive.google.com/open?id=14NfyflL7gK3peAnGw3dQK5cf8krN0ewN

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
configuraicon_dun_servidor_de_certificados.txt · Última modificación: 2019/04/11 12:06 por amandias