E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


crm_en_odoo

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

crm_en_odoo [2020/04/13 20:26] (actual)
amandias creado
Línea 1: Línea 1:
 +En este caso recopilamos a información básica para traballar co CRM en un arquivo que subimos a Google Drive. A súa URL é https://​drive.google.com/​file/​d/​1cHKOE66Lpjl0dpx_Ps6ZMA9ioxxxxiBd/​view?​usp=sharing
 +
 +Deste xeito poderas baixarte o arquivo e adaptalo para as actividades de aula.
  
crm_en_odoo.txt · Última modificación: 2020/04/13 20:26 por amandias