Actividades Comerciais

Proxecto de innovación didáctica de Formación Profesional premiado pola Dirección Xeral de Educ., FP e Innovación Educ. (Resolución 9 de maio de 2017)

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt

Temos dúas opcións:

  1. Ítem de lista ordenada Realizar la petición, vía internet, acreditar la identidad en una oficina de registro (en Pontevedra ciudad lo podriamos hacer en la Subdlegación del Gobierno, Tesorería General de la Seguridad Social, Delegación da Consellería de Economía e Facenda e no INSS), e por último facer a descarga no noso ordenador
  2. Facer todolos trámites co noso DNIe, co cal nos aforramos a acreditación da nosa identidade nunha oficina de rxistro. En este faceremos todo o trámite de seguido dende o noso ordenador.

En ambolos dous supostos a petición e a descarga débese facer desde o mesmo ordenador e o mesmo navegador, e non se debe actualilzar o navegador ata que remate toda a instalación.

Co DNIe

So é posible cos navegadores Fozilla Firefox e Internet Explorer. A rresta de navegadores non son soportados para esta tarefa pola FNMT. Na url https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie accedese a páxina da FNMT para a descarga do certificado usando o DNIe, todo o proceso é moi intuitivo. As veces que nos fixemos o trámite rexeitounos en mais dunha ocasión, o final finalizou con éxito, pero costou o seu. Sobra decir que é imprescindible introducir o DNIe no lector.

Mediante a acreditación da identidade nunha oficina de rexistro

O mecánica é moi similar o descrito no punto anterior. A diferencia radica en que feita a solicitude, a FNMT nos remitirá un número de identificación a conta de correo que indiquemos. Con este número nos dirixiremos a unha oficina de de rexistro para acreditar a nosa identidade. Feita a identificación descargaremos a firma usando o mesmo ordenador e navegador (non se pode actualizar o navegador nin o sistema operativo ata que finalicemos todo o proceso). O proceso iniciase na url https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software

Copia de seguridade

Recoméndase facer unha copia do certificado. É usual gardar a copia nunha tarxeta criptográfica ou USB. Tamén e frecuente desintalar a firma dixital do navegador e usar o tarxeta ou USB cada vez que se precice firmar un documento o correo ou acreditar a nosa identidade en internet.

En https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/copia-seguridad atoparás toda a información que precises para facer unha copia.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt.txt · Última modificación: 2018/10/15 19:36 por amandias