E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt

Temos dúas opcións:

  1. Ítem de lista ordenada Realizar la petición, vía internet, acreditar la identidad en una oficina de registro (en Pontevedra ciudad lo podriamos hacer en la Subdlegación del Gobierno, Tesorería General de la Seguridad Social, Delegación da Consellería de Economía e Facenda e no INSS), e por último facer a descarga no noso ordenador
  2. Facer todolos trámites co noso DNIe, co cal nos aforramos a acreditación da nosa identidade nunha oficina de rxistro. En este faceremos todo o trámite de seguido dende o noso ordenador.

En ambolos dous supostos a petición e a descarga débese facer desde o mesmo ordenador e o mesmo navegador, e non se debe actualilzar o navegador ata que remate toda a instalación.

Co DNIe

So é posible cos navegadores Fozilla Firefox e Internet Explorer. A rresta de navegadores non son soportados para esta tarefa pola FNMT. Na url https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie accedese a páxina da FNMT para a descarga do certificado usando o DNIe, todo o proceso é moi intuitivo. Sobra decir que é imprescindible introducir o DNIe no lector. As veces que fixemos o trámite desde os ordenadores do centro deu mensaxes de erro, sospetitamos que se debe a que os sistemas de seguridade que ten instalada a Consellería non permiten a FNMT obter os datos que precdisa do ordenador usada para recoñecelo no nomento da descarga do certificado (recorda que a descarga debe facerse desde o mesmo ordenador e usando o mesmo navegador e sen actualizar nin o sistema operativo nin o navegador).

Mediante a acreditación da identidade nunha oficina de rexistro

O mecánica é moi similar o descrito no punto anterior. A diferencia radica en que feita a solicitude, a FNMT nos remitirá un número de identificación a conta de correo que indiquemos. Con este número nos dirixiremos a unha oficina de de rexistro para acreditar a nosa identidade. Feita a identificación descargaremos a firma usando o mesmo ordenador e navegador (non se pode actualizar o navegador nin o sistema operativo ata que finalicemos todo o proceso). O proceso iniciase na url https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software

Copia de seguridade

Recoméndase facer unha copia do certificado. É usual gardar a copia nunha tarxeta criptográfica ou USB. Tamén e frecuente desintalar a firma dixital do navegador e usar o tarxeta ou USB cada vez que se precice firmar un documento o correo ou acreditar a nosa identidade en internet.

En https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/copia-seguridad atoparás toda a información que precises para facer unha copia.

Este sitio web utiliza cookies. Al utilizar el sitio web, usted acepta almacenar cookies en su computadora. También reconoce que ha leído y entendido nuestra Política de privacidad. Si no está de acuerdo abandone el sitio web.Más información
Podría dejar un comentario si estuviera logeado
descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt.txt · Última modificación: 2019/05/18 23:38 por amandias