E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Última revisión Ambos lados, revisión siguiente
descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt [2018/10/15 19:36]
amandias
descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt [2018/10/15 19:36]
amandias
Línea 18: Línea 18:
  
 Recoméndase facer unha copia do certificado. É usual gardar a copia nunha tarxeta criptográfica ou USB. Tamén e frecuente desintalar a firma dixital do navegador e usar o tarxeta ou USB cada vez que se precice firmar un documento o correo ou acreditar a nosa identidade en internet. Recoméndase facer unha copia do certificado. É usual gardar a copia nunha tarxeta criptográfica ou USB. Tamén e frecuente desintalar a firma dixital do navegador e usar o tarxeta ou USB cada vez que se precice firmar un documento o correo ou acreditar a nosa identidade en internet.
 +
 En https://​www.sede.fnmt.gob.es/​certificados/​persona-fisica/​obtener-certificado-software/​copia-seguridad atoparás toda a información que precises para facer unha copia. En https://​www.sede.fnmt.gob.es/​certificados/​persona-fisica/​obtener-certificado-software/​copia-seguridad atoparás toda a información que precises para facer unha copia.
descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt.txt · Última modificación: 2019/05/18 23:38 por amandias