E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt [2018/10/15 19:36]
amandias
descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt [2019/05/18 23:38] (actual)
amandias
Línea 8: Línea 8:
  
 So é posible cos navegadores Fozilla Firefox e Internet Explorer. A rresta de navegadores non son soportados para esta tarefa pola FNMT. So é posible cos navegadores Fozilla Firefox e Internet Explorer. A rresta de navegadores non son soportados para esta tarefa pola FNMT.
-Na url https://​www.sede.fnmt.gob.es/​certificados/​persona-fisica/​obtener-certificado-con-dnie accedese a páxina da FNMT para a descarga do certificado usando o DNIe, todo o proceso é moi intuitivo. As veces que nos fixemos o trámite rexeitounos en mais dunha ocasión, o final finalizou con éxito, pero costou o seu. Sobra decir que é imprescindible introducir o DNIe no lector.+Na url https://​www.sede.fnmt.gob.es/​certificados/​persona-fisica/​obtener-certificado-con-dnie accedese a páxina da FNMT para a descarga do certificado usando o DNIe, todo o proceso é moi intuitivo. Sobra decir que é imprescindible introducir o DNIe no lector. As veces que fixemos o trámite desde os ordenadores do centro deu mensaxes de erro, sospetitamos que se debe a que os sistemas de seguridade que ten instalada a Consellería non permiten a FNMT obter os datos que precdisa do ordenador usada para recoñecelo no nomento da descarga do certificado (recorda que a descarga debe facerse desde o mesmo ordenador e usando o mesmo navegador e sen actualizar nin o sistema operativo nin o navegador).
  
 ==== Mediante a acreditación da identidade nunha oficina de rexistro ==== ==== Mediante a acreditación da identidade nunha oficina de rexistro ====
descarga_certificado_fnmt_para_persoa_fisica_certificado_para_persoa_fisica_da_fnmt.txt · Última modificación: 2019/05/18 23:38 por amandias