E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


eladio

Documentación técnica

Manual uso máquina virtual con Odoo

No IES Chan do Monte temos instalada en un dos ordenadores una máquina virtual que permite a conexión co ERP Odoo desde calquera outro ordenador da intranet do instituto. Por tanto permite o uso da ERP sen salir a internet. Faga aqui para acceder a documentación de instalacón da versión 10 e aqui para acceder a da versión 11.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
eladio.txt · Última modificación: 2020/06/05 18:42 por amandias