E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


estatisticas_seo_buscadores

Alta en buscadores

Outra cuestión importante e pedir os buscadores que indexen as nosas páxinas

Ata non ai moito (era posible no ano 2017) foi sinselo pedir os buscadores que os reus robots indexasen a Url da nosa tenda. O faciamos desde este enlaces: para Google https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url, e para Bing en https://www.bing.com/toolbox/submit-site-url

Agora é algo mais laborioso. Un artigo interesante sobre o tema o podes atopar neste enlace https://ninjaseo.es/indexar-pagina-google-fetch/ O ler este artio empantaneime nesta imaxen

Salín do atranco facenco clic no botón “Añadir una propiedad”. De forma intuitiva agregas a URL da páxina de inicio da túa tenda. Unha vez agregada fai clic na URL da tenda, e para terminar fas clic en “Rastreo” no menú vertical ezquerdo. Agora xa podes seguir as explicacións do post

Outro bo post sobre o tema o atoparás en https://lawebdetuvida.com/indexar-web-en-google/

Crear un Sitemap

Un sitemap é un documento XML que mostra cada unha das páxinas do sitio web. O sitemap dille aos motores de procura cando se engadiron páxinas novas e con que frecuencia debe comprobar de novo o sitio para atopar cambios. Prestashp té un módulo que creará automaticamente o sitemap. Podes descargar o módulo facendo clic aqui.

UnHa vez creado sitemap, debes visitar as Ferramentas para Webmasters de Google e añadir o teu mapa. A súa URL é https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es

Este paso é fundamental para que Google recoñeza todas as túas páxinas e acelerará definitivamente o proceso de indexación.

Outros buscadores de internet ademáis de Google e Bing

Un post onde se nos relaciona outros buscadores ademais de Goolge e Bing. Faga clic aqui para acceder o post

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
estatisticas_seo_buscadores.txt · Última modificación: 2019/01/03 21:22 por amandias