E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


externalizar_el_servicio

As empresas, en especial as medianas e pequenas, precisan en ocasións externalizar os servicios relacionados coa sinatura electrónica e a dixitalización con terceiros. Unha empresa galega que presta este servicio é Enxendra Tecnoloxies, S.L.. Fai clic en este enlace para descargar un PDF onde describe os seus servicios.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
externalizar_el_servicio.txt · Última modificación: 2020/07/31 12:12 por amandias