E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


externalizar_el_servicio

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
externalizar_el_servicio [2020/07/31 12:07]
amandias
externalizar_el_servicio [2020/07/31 12:12] (actual)
amandias
Línea 1: Línea 1:
 As empresas, en especial as medianas e pequenas, precisan en ocasións externalizar os servicios relacionados coa sinatura electrónica e a dixitalización con terceiros. As empresas, en especial as medianas e pequenas, precisan en ocasións externalizar os servicios relacionados coa sinatura electrónica e a dixitalización con terceiros.
-Unha empresa galega que presta este servicio é [[https://​docuten.com/​es|Enxendra Tecnoloxies,​ S.L.]]. Fai clic en este enlace ​[[https://​drive.google.com/​file/​d/​1ckmwcZd-MvbnsQgRSBcU6X_Z1oWmRBZw/​view?​usp=sharing|enlace]] ​{{ :​enxendra.pdf |}} podes descargar un PDF onde describe os seus servicios.+Unha empresa galega que presta este servicio é [[https://​docuten.com/​es|Enxendra Tecnoloxies,​ S.L.]]. Fai clic en este [[https://​drive.google.com/​file/​d/​1ckmwcZd-MvbnsQgRSBcU6X_Z1oWmRBZw/​view?​usp=sharing|enlace]] ​para descargar un PDF onde describe os seus servicios.
externalizar_el_servicio.txt · Última modificación: 2020/07/31 12:12 por amandias