E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


facebook2

Primeiros pasos

Introducimos o DNIe no lector tal como se explica neste Videotutorial. Débenos aparecer na parte inferior dereita da pantalla unha imaxén como a seguinte

na que faremos clic en “Aceptar”.

Tal como se explica neste videotutorial imos agora a comprobar se o navegador Chrome recoñece o noso DNIe (con Firefox non vai a funcionar, precisa para elo facer unhas tarefas previas de configuración que se explican nun apartado noutro apartado, podes acceder a él facendo clic aqui). Para elo faremos clic no botón “Personaliza y controla Chrome” onde iremos a “Configuración / Configuración avanzada / Gestionar certificados”, e na pestaña “Personal” observaremos que aparecen o noso nome e apelidos e nos fixaremos que a data de expiración non venceu

Non recordamos a clave ou o DNIe non funciona, ¿qué facer?

Na clase nos temos atopado con alumnos que perderon e non recordan a clave do seu DNIe ou que non funciona no momento de realizar as actividades.

En calquera dos dous casos é preciso que o alumno se dirixa persoalmente a unha oficina de expedición do DNI e que nos “Puntos de Actualización do DNIe 3.0 habilitados en ditas oficinas (se corresponden coa máquina da imaxe) e previa autenticación mediante a introdución do DNIe ou lectura das huellas dactilares do dedo índice dereito podrá modificar a contrasinal e se fose preciso renovar o certificado tal como se ijdica na Guia de renovación de Certificados do Portal do DNIe da Direccilón Xeral da Policía.

Tamén é frecuente que a expedición do DNIe produciuse ando era menor de idade, sentdo actualmente maior. Se continúa sendo menor de idade, con DNIe poderá facer actividades de autentificación pero non de sinatura (a alternativa é usar certificados tipo Comodo, vease iste enlace da wiki). No de que xa sexa maior de idade recomendamos que vaia a unha oficina do DNIe e renove os seus certificados nun punto de actualización (a máquina de imagen da dereita).

Se por calquera circunstancia o alumno debe ir a un destes puntos, recomendamos que na clase se comprobe a validez da sinatura do DNIe. Para elo iremos o o seguinte enlace e faremos clic no botón “Seleccionar certificado”. Nos aparecerá unha ventana como a deste imaxen

onde faremos clic en “Abrir enlace”. Na seguinte ventana indicaremos a clave do noso DNIe e de seguido seleccionaremos o certificado a validar (recomendase facelo co de firma) e no seguinte paso reproduciremos o “código de seguridad”. Xa para rematar aparecenos unha pantalla con una imagen como a segunte, pero si fose o caso nos indicará as incidencia.

Recomendamos imprimir a cada alumno con problemas no seu DNIe a súa imaxen e o contido que aparece o facer clic no botón “Ver información ampliada” co fin de que, si fose preciso, indiquen o funcionario da oficina do DNI a situación do seu DNIe.

Descarga da aplicacion de ecritorio de Validae e de Facturae

Faise desde este e este outro enlace respectivamente. A súa instalación e moi intuitiva.

Agora xa estamos listos para facer as actividades de aula con DNIe tal como se describen nos seguintes videotutoriais

Firma electrónica dun documento coa aplicación de escritorio de Autofirma

Abrimos a aplicación de escritorio, indicamos que vamos a usar o DNIe, indicamos a clave da firma electrónica contida no DNIe, arrastramos o ficheiro a firmar e facemos clic no botón “Firmar fichero”. As imáxenes serían as seguintes:

Comprobar con Validae a validez da sinatura dun documento

Asinar un documento con Libreoffice

Consultar datos na Axencia Estatal de Administración Tributaria

Baixarse unha vida laboral

Información dende a web da Axencia Tributaria

Para acceder faga clic aqui . Moi recomendable a súa consulta

Este sitio web utiliza cookies. Al utilizar el sitio web, usted acepta almacenar cookies en su computadora. También reconoce que ha leído y entendido nuestra Política de privacidad. Si no está de acuerdo abandone el sitio web.Más información
Podría dejar un comentario si estuviera logeado
facebook2.txt · Última modificación: 2019/01/25 10:52 por amandias