E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


facturar_electroniucamente_a_otra_empresa

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
facturar_electroniucamente_a_otra_empresa [2018/12/06 01:13]
amandias
facturar_electroniucamente_a_otra_empresa [2019/03/29 21:27] (actual)
amandias
Línea 19: Línea 19:
  
 Extracto de http://​www.facturae.gob.es/​que-desea/​Paginas/​empresa.aspx Extracto de http://​www.facturae.gob.es/​que-desea/​Paginas/​empresa.aspx
 +
 +
 +**FACeB2B; A plataforma de distribución de facturas electrónicas do Ministerio de Hacienda y Función Pública**
 +
 +FACeB2B é a plataforma de distribución de facturas electrónicas que o Ministerio de Hacienda y Función Pública pon a disposición dos operadores económicos e particulares para habilitar a remisión de facturas entre subcontratistas e contratistas dos contratos do Sector Público. ​
 +
 +Igualmente de maneira facultativa esta plataforma ofrece servicios de remisión de facturas a clientes e proveedores do sector privado nas relacions B2B no enmarcadas na contratación pública. Permitindo a entidades cliente de proveedores de servicios de facturación distintos, a remisión e recepción de facturas electrónicas desde e hacia os seus proveedores de servicios de facturación. ​
 +
 +A URL da seu porta é https://​faceb2b.gob.es/​portal
 +
  
  
facturar_electroniucamente_a_otra_empresa.txt · Última modificación: 2019/03/29 21:27 por amandias