E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ferramenta

A ferramenta

Os informáticos do grupo de traballo empaquetaron a instalación de Prestahop 1.7 para que os docentes que non somos informáticos poidamos instalar e borrar até 90 tendas de comercio electrónico con este CMS para uso dos nosos alumnos nas actividades da aula. E todo iso a golpe dun só clic e a un custo de entre 5 a 20 € mes/centro educativo en función do nivel de recursos que cada centro precise. A cesión da ferramenta é completamente gratuíta, unicamente abónase o custo do hosting e directamente á empresa que aloxe os servidores. Todo o empaquetamiento está feito para que funcione no hosting que proporciona a empresa Dixital Ocean. Os informáticos do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol adaptaron a ferramenta para que funcionase noutro hosting. Por tanto é posible modificar a ferramenta para que corra noutros hosting, pero este labor necesita a intervención de técnicos que realicen os cambios precisos para que corra noutras contornas. Nos seguintes enlaces poden baixarse vídeos explicativos da ferramenta, da montaxe nos servidores de Dixital Ocen e a documentación elaborada polos informáticos do grupo de traballo.

Enlaces os videos explicativos da montaxe da ferramenta

Enlaces a documentación elaborada polos informáticos do grupo de traballo

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
ferramenta.txt · Última modificación: 2018/03/24 15:22 por amandias