E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


fp_innova_2017

Formación Profesional. Proxecto de Innovacción. Curso 2016/2017

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a través da Resolución de 9 de maio de 2017, financia o proxecto de innovación didáctica no ámbito da FP “Configuración dunha tenda de comercio electrónico co CRM Prestashop. Posicionamento na internet e outras accións de difusión. Elaboración de material didáctico sobre comercio electrónico para uso na aula nos módulos da familia de Comercio e márketing”.

http://www.edu.xunta.es/fp/premios-proxectos-innovacion-fp-2017-premiados

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitara. Xunta de Galicia.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
fp_innova_2017.txt · Última modificación: 2017/05/21 18:54 por jfsanchez