E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


fp_innova_2017

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

fp_innova_2017 [2017/05/21 18:45]
jfsanchez creado
fp_innova_2017 [2017/05/21 18:54] (actual)
jfsanchez
Línea 1: Línea 1:
 ====== Formación Profesional. Proxecto de Innovacción. Curso 2016/2017 ====== ====== Formación Profesional. Proxecto de Innovacción. Curso 2016/2017 ======
  
-A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a través da Resolución de 9 de maio de 2017, financia o proxecto de innovación didáctica no ámbito da FP "​Configuración dunha tenda de comercio electrónico co CRM Prestashop. Posicionamento na internet e outras accións de difusión. Elaboración de material didáctico sobre comercio electrónico para usona aula nos módulos da familia de Comercio e márketing"​.+A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a través da Resolución de 9 de maio de 2017, financia o proxecto de innovación didáctica no ámbito da FP "​Configuración dunha tenda de comercio electrónico co CRM Prestashop. Posicionamento na internet e outras accións de difusión. Elaboración de material didáctico sobre comercio electrónico para uso na aula nos módulos da familia de Comercio e márketing"​.
  
 [[http://​www.edu.xunta.es/​fp/​premios-proxectos-innovacion-fp-2017-premiados]] [[http://​www.edu.xunta.es/​fp/​premios-proxectos-innovacion-fp-2017-premiados]]
  
 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitara. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitara. Xunta de Galicia.
fp_innova_2017.txt · Última modificación: 2017/05/21 18:54 por jfsanchez