E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


fp_innova_2018

FP Innova 2018

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a través da Resolución 22 de maio de 2018 financia o proxecto de innovación didáctica no ámbito da FP “Sinatura electrónica: facturas, contratos, emisión, recepción e verificación electrónica. Dixitalización con validez xurídica de documentos

Relación de proxectos premiados: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7636

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitara. Xunta de Galicia.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
fp_innova_2018.txt · Última modificación: 2019/01/03 16:50 por jfsanchez