E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


fp_innova_2019

FP Innova 2019

Sistema de planificación de recursos empresariais ODOO: módulos de contabilidade, facturación, almacén, recursos humanos, CRM e tenda de comercio electrónico.

Premiado pola resolución do 30 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional onde se impartan ensinanzas de formación profesional, convocados na resolución do 19 de decembro de 2018.

Web oficial do anuncio da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria coa resolución: http://www.edu.xunta.es/fp/premios-proxectos-innovacion-fp-2019-premiados

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
fp_innova_2019.txt · Última modificación: 2020/06/11 15:14 por amandias