E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


fp_innova_2020

FP Innova 2020

Ferramentas de márketing dixital utilizadas polas empresas. Adaptación as actividades de aula.

Premiado pola resolución do 9 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional onde se impartan ensinanzas de formación profesional, convocados na resolución do 20 de novembro de 2019.

Web oficial do anuncio da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria coa resolución: http://www.edu.xunta.gal/fp/premios-proxectos-innovacion-fp-2020-novas

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
fp_innova_2020.txt · Última modificación: 2020/06/11 15:27 por amandias