E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


grupo_facebook_docentes_comercio_y_marketing

Algunhas das entradas desta wiki repoducense nun grupo de Facebook que xurdiu da II Encontro de profesores da familia de Comercio e márketing organizado polos servizos de formación da conselleria. Nalgúns casos reprodúcense integramente e noutros subense con algunha modificación.

A URL do grupo é https://www.facebook.com/groups/2114881915239597/?ref=group_browse_new

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
grupo_facebook_docentes_comercio_y_marketing.txt · Última modificación: 2019/01/15 14:05 por amandias