E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


importacion_masiva_de_productos

Este video do bloqueiro Joaquín Barberá explica todo o proceso

Preparei este arquivo CSV con títulos en castelán e caseque todolas celdas cubertas

Neste video describse o proceso para a versión 1.6

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
importacion_masiva_de_productos.txt · Última modificación: 2018/12/09 23:07 por amandias