E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


inicio

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
inicio [2018/02/18 21:58]
jfsanchez
inicio [2018/02/18 22:02] (actual)
jfsanchez
Línea 5: Línea 5:
 **En tanto non se redacte definitivamente o apartado "​Xestión dunha tenda de comercio electrónico"​ pódese consultar o borrador facendo clic [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8EAxNPLT27ecjg0WXFubDdEVXM|aqui]]** **En tanto non se redacte definitivamente o apartado "​Xestión dunha tenda de comercio electrónico"​ pódese consultar o borrador facendo clic [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8EAxNPLT27ecjg0WXFubDdEVXM|aqui]]**
  
 +  * {{::​gl.png?​22|}} [[Instalar unha máquina virtual con Prestashop incluido]]
   * {{::​es.png?​22|}} [[Instalar una máquina virtual con Prestashop incluido]]   * {{::​es.png?​22|}} [[Instalar una máquina virtual con Prestashop incluido]]
 +
 +  * {{::​gl.png?​22|}} [[Instalar Prestashop nun ordenador visible na rede. Opción especialmente pensada para educación]]
   * {{::​es.png?​22|}} [[Instalar Prestashop en un ordenador visible en la red. Opción esepcialmente pensada para educación]]   * {{::​es.png?​22|}} [[Instalar Prestashop en un ordenador visible en la red. Opción esepcialmente pensada para educación]]
-  ​* {{::​es.png?​22|}} [[dosvideos|Dos ​videos ​de introducción]]+ 
 +  * {{::​gl.png?​22|}} [[dousvideos|Dous vídeos de introducción]] 
 +  ​* {{::​es.png?​22|}} [[dosvideos|Dos ​vídeos ​de introducción]] 
 + 
 +  * {{::​gl.png?​22|}} [[dominio_gl|Dominio]]
   * {{::​es.png?​22|}} [[dominio|Dominio]]   * {{::​es.png?​22|}} [[dominio|Dominio]]
 +
 +  * {{::​gl.png?​22|}} [[hosting_gl|Hosting]]
   * {{::​es.png?​22|}} [[hosting|Hosting]]   * {{::​es.png?​22|}} [[hosting|Hosting]]
 +
 +  * {{::​gl.png?​22|}} [[prestashop_gl|Instalación de Prestashop]]
   * {{::​es.png?​22|}} [[prestashop|Instalación de Prestashop]]   * {{::​es.png?​22|}} [[prestashop|Instalación de Prestashop]]
 +
   * {{::​gl.png?​22|}} [[prestashop|Xestión dunha tenda con Prestashop 1.7]]   * {{::​gl.png?​22|}} [[prestashop|Xestión dunha tenda con Prestashop 1.7]]
 +
 +  * {{::​gl.png?​22|}} [[sendingblue_gl|Plugin para SendingBlue]]
   * {{::​es.png?​22|}} [[sendingblue|Plugin para SendingBlue]]   * {{::​es.png?​22|}} [[sendingblue|Plugin para SendingBlue]]
-  ​* {{::es.png?22|}} [[factusol|Factusol]] + 
-  * {{::es.png?22|}} [[FactusolSyncPrestashop|Conector factusol/​prestashop]]+  ​* {{::gl.png?22|}} [[factusol|Factusol]] 
 + 
 +  * {{::gl.png?22|}} [[FactusolSyncPrestashop|Conector factusol/​prestashop]] 
 + 
 +  * {{::​gl.png?​22|}} [[Posicionamiento|Posicionamiento]]
   * {{::​es.png?​22|}} [[Posicionamiento|Posicionamiento]]   * {{::​es.png?​22|}} [[Posicionamiento|Posicionamiento]]
 +
   * {{::​es.png?​22|}} [[Temasvarios|Temas varios]]   * {{::​es.png?​22|}} [[Temasvarios|Temas varios]]
inicio.txt · Última modificación: 2018/02/18 22:02 por jfsanchez