E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


introduccion

Comenzamos visualizando este video introducctorio https://cdtic.xunta.gal/demosxweb-anubia-odoo

Nel podes ver a charla ofrecida por Wilfredo Santana da consultora “Anubía Soluciones en la Nube S.L” o pasado día 15 de febreiro no Centro de demostración TIC de Galicia co título “Coñece as posibilidades de Odoo para xestionar a túa empresa”.

En esta outra página temos acceso a charla anterior e a outra ofrecida por responsables de Anubia.

A plataforma ten un hosting gratuito para que o poidan utilizzar os docentes e os alumnos. O seu enlace é https://www.odoo.com/es_ES/page/education-program

En esta páxina tratamos máis a miudo o trema da versión educativa de Odoo na nube.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
introduccion.txt · Última modificación: 2020/04/12 20:44 por amandias