E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


mandatos_sepa_e_sinatura_electronica

Sinatura dixital dos mandatos SEPA

Como primer acercamento ao proceso de sustitución do papel por sinatura electrónica nos mandatos SEPA recomendamos a lectura desde post https://blog.signaturit.com/es/el-mandato-sepa-la-validez-de-los-mandatos-electronicos

No seguinte enlace desta mesma wiki falase con mais esparcimento do tema.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
mandatos_sepa_e_sinatura_electronica.txt · Última modificación: 2019/03/24 22:35 por amandias