E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


mandias

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
mandias [2019/11/29 22:04]
amandias [Alta TPV en Odoo]
mandias [2020/04/12 20:07] (actual)
amandias
Línea 1: Línea 1:
-==== Alta TPV en Odoo ==== 
- 
-  * [[https://​drive.google.com/​open?​id=1vLlnBFa-2rbUo5DzHq_zCIXX3TkvNObP|Presentación TPV con Odoo]] 
-  * [[https://​youtu.be/​HakIdqZi25M|Video do uso dun TPV co ERP Odoo]] 
- 
-==== Alta masiva de datos en el ERP Odoo ==== 
- 
-En este video se describe todo el proceso para dar de alta una base de datos de clientes en Odoo. La mecánica es aplicable a otro tipo de datos. 
- 
-[[https://​youtu.be/​_iHL1fRSVjs|Ver video]] 
- 
-Para ampliar o tema recomendamos este [[https://​www.odoo.com/​documentation/​user/​11.0/​es/​general/​base_import/​import_faq.html|enlace]] a documentación da páxina da comunidade do ERP 
- 
- 
-==== Borrador: Alta de un producto con variantes ==== 
- 
- 
- 
-Para acceder o videotutorial faga clic [[https://​youtu.be/​jkVcRZrmPcs|aqui]]. 
- 
-Comenzamos por dar de alta o artículo desde "​Inventarios / Datos principales / Productos"​. 
- 
-Os campos sombreados son de cumplimentación obrigatoria. Indicamos que se trata dun artículo "​almacenable",​ cun precio de venda de 15 €, cun custo de 7 € e como "​unidade de medida"​ e "​unidade de medida de compra"​ Unidad(es). Activamos as opcións "Puede ser vendido"​ e "Puede ser comprado"​. 
- 
-{{:​captura_odoo_i.png?​1000|}} 
- 
-Na pestaña "​Variantes"​ agregaremos as variantes, e facendo clic no botón "​Actualizar cantidad disponible"​ daremos de alta as existencias iniciais de cada unha das variantes. As existencias de cada variante deben introducirse de unha en unha. 
- 
-Se fose o caso introduciremos un valor diferenciado para cada combinación (un aumento o disminución no prezo das combinacións as que se aplique) e unhas reglas de abastecemento tamén diferenciadas para cada combinación. O editaremos facen clic no botón "​Precios de las variantes"​ e "​Reglas de abastecimiento"​. 
- 
-{{:​captura_odoo_ii.png|1000}} 
- 
- 
-{{ :​captura_odoo_iv.png?​600 |}} 
- 
- 
-{{:​captura_odoo_iii.png|1000}} 
- 
- 
- 
- 
 ==== Borrador: Alta de artículos a adquirir bajo pedido previo cliente ==== ==== Borrador: Alta de artículos a adquirir bajo pedido previo cliente ====
  
mandias.1575061496.txt.gz · Última modificación: 2019/11/29 22:04 por amandias