E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


mandias

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
mandias [2020/04/12 17:26]
amandias
mandias [2020/04/12 20:07] (actual)
amandias
Línea 1: Línea 1:
-==== Borrador: Alta de un producto con variantes ==== 
- 
- 
- 
-Para acceder o videotutorial faga clic [[https://youtu.be/jkVcRZrmPcs|aqui]]. 
- 
-Comenzamos por dar de alta o artículo desde "Inventarios / Datos principales / Productos". 
- 
-Os campos sombreados son de cumplimentación obrigatoria. Indicamos que se trata dun artículo "almacenable", cun precio de venda de 15 €, cun custo de 7 € e como "unidade de medida" e "unidade de medida de compra" Unidad(es). Activamos as opcións "Puede ser vendido" e "Puede ser comprado". 
- 
-{{:captura_odoo_i.png?1000|}} 
- 
-Na pestaña "Variantes" agregaremos as variantes, e facendo clic no botón "Actualizar cantidad disponible" daremos de alta as existencias iniciais de cada unha das variantes. As existencias de cada variante deben introducirse de unha en unha. 
- 
-Se fose o caso introduciremos un valor diferenciado para cada combinación (un aumento o disminución no prezo das combinacións as que se aplique) e unhas reglas de abastecemento tamén diferenciadas para cada combinación. O editaremos facen clic no botón "Precios de las variantes" e "Reglas de abastecimiento". 
- 
-{{:captura_odoo_ii.png|1000}} 
- 
- 
-{{ :captura_odoo_iv.png?600 |}} 
- 
- 
-{{:captura_odoo_iii.png|1000}} 
- 
- 
- 
- 
 ==== Borrador: Alta de artículos a adquirir bajo pedido previo cliente ==== ==== Borrador: Alta de artículos a adquirir bajo pedido previo cliente ====
  
mandias.txt · Última modificación: 2020/04/12 20:07 por amandias