E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


manual_e_actividades_odoo

Cambios Recientes

Las siguientes páginas han sido modificadas recientemente.

manual_e_actividades_odoo.txt · Última modificación: 2020/04/12 20:31 por amandias