E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


modificar_css

Un módulo para modifiar o código das plantillas CSS mediante un módulo

Recurrimos como en outras ocasións a un post dun blog ou a un video de Joaquín Barberá, facendo clic aqui accedes o video

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
modificar_css.txt · Última modificación: 2019/03/10 12:11 por amandias