E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


modificar_css

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

modificar_css [2019/03/10 12:11] (actual)
amandias creado
Línea 1: Línea 1:
 +==== Un módulo para modifiar o código das plantillas CSS mediante un módulo ====
  
 +Recurrimos como en outras ocasións a un post dun blog ou a un video de Joaquín Barberá, facendo clic [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=GSWunmo2omk|aqui]] accedes o video
modificar_css.txt · Última modificación: 2019/03/10 12:11 por amandias