E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


odoo

OdooERP permite as empresas a xestión integrada da parte comercial e administrativa (vendas, facturación e contabilidade) e a xestión loxística (almacéns e compras), coas vantaxes dunha aplicación de software libre (alta personalización e adaptación aos factores propios de cada empresa).

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
odoo.txt · Última modificación: 2020/04/12 20:42 por amandias