E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


odoo

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
odoo [2019/02/22 21:42]
amandias borrado
odoo [2019/02/22 21:56] (actual)
amandias creado
Línea 1: Línea 1:
-  * [[Video introducción ERP|Video intrducctorio Odoo]]+OdooERP permite a xestión integrada e completa en pequenas empresas da xestión da parte comercial e administrativa (vendas, facturación e contabilidade) e a xestión loxística (almacéns e compras), coas vantaxes dunha aplicación de software libre (alta personalización e adaptación aos factores propios de cada empresa).
odoo.txt · Última modificación: 2019/02/22 21:56 por amandias