E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


otros_manuales

Documentación oficial de Odoo

Para acceder a documentación da comunidade de Odoo faga clic aqui

Manual Odoo elaborado por Anubia partner oficial de Odoo

Estes manuais refírense a versión 11. En esta páxina atoparás as operacións máis avituais adaptadas versión 13 da plataforma educativa de Odoo (non deberia ser diferente a non educativa).

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
otros_manuales.txt · Última modificación: 2020/04/09 19:56 por amandias