E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


otros_manuales

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
otros_manuales [2020/04/09 19:52]
amandias
otros_manuales [2020/04/09 19:56] (actual)
amandias [Manual Odoo elaborado por Anubia partner oficial de Odoo]
Línea 11: Línea 11:
     * [[https://​drive.google.com/​open?​id=1QGhh42LXuprOV7Tg8FjK3KNQUvIj_Hbn|Almacén]]     * [[https://​drive.google.com/​open?​id=1QGhh42LXuprOV7Tg8FjK3KNQUvIj_Hbn|Almacén]]
  
-Estes manuais refírense a versión 11. En esta [[http://example.com|páxina]] atoparás as operacións máis avituais adaptadas versión 13 da plataforma educativa de Odoo (non deberia ser diferente a non educativa).+Estes manuais refírense a versión 11. En esta [[http://cmcomercio.es/​manual_e_actividades_odoo|páxina]] atoparás as operacións máis avituais adaptadas versión 13 da plataforma educativa de Odoo (non deberia ser diferente a non educativa).
  
  
otros_manuales.txt · Última modificación: 2020/04/09 19:56 por amandias