E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


outras_iniciativas_emprendedoras_sobre_comercio_electronico

**Hustlers**, a marca duns emprendedores radicados en Marin que diseñan reloxes e os venden online por todo o mundo

**Blindaxe**, unha empresa que vende online espinilleras personalizadas

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
outras_iniciativas_emprendedoras_sobre_comercio_electronico.txt · Última modificación: 2019/04/04 11:54 por amandias