E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


plataforma_educativa_odoo

¿Cómo acceder?

Temos esta url.

É importante leer con atención as instrucción do pé no apartado “Cómo funciona?, en especial cando dí: “Cuando establezca el nombre de su empresa, anteponga a la URL el prefijo “edu-“.

Eu escollín os módulos “CRM”, “Ventas”, “Sitio Web”, “Documentos”, “Punto de venta”, “Compra”, “Inventario”, “Contabilidad” e “Marketing por email”, ainda que nun proceso posterior poderemos agregar outros.

Como última fase do proceso Odoo mandaranos a conta de correo que indicamos unha mensaxe para que confirmemos a solicitude e crear a nosa base de datos.

Unha vez finalizado o proceso a url sería deste tipo https://edu-ieschandomonte.odoo.com/web/login . É decir, edu-+o nome da nosa empresa + .odoo.com/web/login”. Tamén podemos non indicar na barra de dirección ”/web/login”. En este caso debemos facer clic en “Registrarse” e aparecerá a opción para indiar a dirección de correo do usuario e a súa clave.

Tamén podemos enviar invitacións a terceiros para que pasen a ser usuarios da nosa instalación de Odoo. O faremos desde “Ajustes”. En “Usuarios” temos unha opción co título “Invite New Users”. En este campo indicaremos a dirección de correo do invitado, chegaralle unha comunicación e o resto do proceso é intuitivo.

Video do profesor do CEIP La Laboral de Xixón José Manuel López Guerrero sobre a versión educativa de Odoo.

Pincha aqui para acceder o manual de Odoo v13 cogado na web oficial do ERP. E aqui para entrar na páxina onde se comentan as operacións mais frecuentes.

Este sitio web utiliza cookies. Al utilizar el sitio web, usted acepta almacenar cookies en su computadora. También reconoce que ha leído y entendido nuestra Política de privacidad. Si no está de acuerdo abandone el sitio web.Más información
Podría dejar un comentario si estuviera logeado
plataforma_educativa_odoo.txt · Última modificación: 2020/04/11 23:47 por amandias