E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


portada

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
portada [2019/06/02 20:26]
amandias
portada [2019/11/14 23:15] (actual)
amandias
Línea 7: Línea 7:
 **En tanto non se redacte definitivamente o curso en Moodle pódese consultar o borrador facendo clic [[https://​drive.google.com/​open?​id=16Zyy_OefFdEhWwtR8XMfuZfhgjofqIsv|aqui]] e [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8EAxNPLT27ecjg0WXFubDdEVXM|aqui]] para consultar a versión en galego e en castelán respectivamente** **En tanto non se redacte definitivamente o curso en Moodle pódese consultar o borrador facendo clic [[https://​drive.google.com/​open?​id=16Zyy_OefFdEhWwtR8XMfuZfhgjofqIsv|aqui]] e [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8EAxNPLT27ecjg0WXFubDdEVXM|aqui]] para consultar a versión en galego e en castelán respectivamente**
  
 +E se comenzamos por un diccionario de términos. A nos gústanos [[https://​es.ryte.com/​wiki/​P%C3%A1gina_principal|este]]
 +
 +E para cuestións fiscais gustanos este [[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​Ayuda/​Manuales__Folletos_y_Videos/​Manuales_practicos/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas.html|enlace]] da Axencia Tributaria
  
   * [[prestashop|Prestashop]]   * [[prestashop|Prestashop]]
Línea 46: Línea 49:
     * [[Cajon de temas varios|Temas varios]]     * [[Cajon de temas varios|Temas varios]]
     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]
 +
 +  * [[woocommerce|WooCommerce]]
 +
  
   * [[estatisticas_SEO|Dando a coñecer a nosa web: SEO e SEM]]   * [[estatisticas_SEO|Dando a coñecer a nosa web: SEO e SEM]]
Línea 63: Línea 69:
       * [[Tag Assitant|Unha extensión para Google Chrome; Tag Asistant]]       * [[Tag Assitant|Unha extensión para Google Chrome; Tag Asistant]]
     * [[Publicidade en Twitter|Publicidade en Twitter]]     * [[Publicidade en Twitter|Publicidade en Twitter]]
 +    * [[Outras ferramentas utilizadas en marketing dixital|Outras ferramentas usadas en marketing dixital]]
 +      * [[Screaming Forg|Screaming Forg]]
 +      * [[Pagina SEMrush|SEMrush]]
 +      * [[Pagina SEOquake|A extensión SEOquake]]
     * [[Acortador de URLs en google|Cómo acortar unha URL con google]]     * [[Acortador de URLs en google|Cómo acortar unha URL con google]]
     * [[estatisticas_e_máis|e máis]]     * [[estatisticas_e_máis|e máis]]
Línea 122: Línea 132:
       * [[Mandias|Actividades Mandías]]       * [[Mandias|Actividades Mandías]]
       * [[Joaquin Pece|Actividades Joaquin Pece]]       * [[Joaquin Pece|Actividades Joaquin Pece]]
 +      * [[Otros manuales|Listado de manuales en la red]]
  
   * [[SII|Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)]]   * [[SII|Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)]]
Línea 135: Línea 146:
   * [[Outras iniciativas emprendedoras sobre comercio electrónico|Outros emprendedores en materia de comercio electrónico]]   * [[Outras iniciativas emprendedoras sobre comercio electrónico|Outros emprendedores en materia de comercio electrónico]]
   * [[Outros temas|Outros temas de interés]]   * [[Outros temas|Outros temas de interés]]
 +
 +
 +  * [[Aplicaciones informáticas para CM Xestiòn|Recopilación apuntes Aplicaciones informáticas y OACV CM Xestión]]
portada.1559499992.txt.gz · Última modificación: 2019/06/02 20:26 por amandias