E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


portada

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
portada [2019/06/21 20:45]
amandias
portada [2020/05/27 23:10] (actual)
amandias
Línea 7: Línea 7:
 **En tanto non se redacte definitivamente o curso en Moodle pódese consultar o borrador facendo clic [[https://​drive.google.com/​open?​id=16Zyy_OefFdEhWwtR8XMfuZfhgjofqIsv|aqui]] e [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8EAxNPLT27ecjg0WXFubDdEVXM|aqui]] para consultar a versión en galego e en castelán respectivamente** **En tanto non se redacte definitivamente o curso en Moodle pódese consultar o borrador facendo clic [[https://​drive.google.com/​open?​id=16Zyy_OefFdEhWwtR8XMfuZfhgjofqIsv|aqui]] e [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8EAxNPLT27ecjg0WXFubDdEVXM|aqui]] para consultar a versión en galego e en castelán respectivamente**
  
 +E se comenzamos por un diccionario de términos. A nos gústanos [[https://​es.ryte.com/​wiki/​P%C3%A1gina_principal|este]]
 +
 +E para cuestións fiscais gustanos este [[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​Ayuda/​Manuales__Folletos_y_Videos/​Manuales_practicos/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas.html|enlace]] da Axencia Tributaria
 +
 +E como primeira aproximación o mundo do comercio electrónico aconsello [[https://​cdtic.xunta.gal/​ecommercehacce|video]].
  
   * [[prestashop|Prestashop]]   * [[prestashop|Prestashop]]
Línea 15: Línea 20:
     * [[prestashop_intro_admin|Introdución ao panel de administración,​ navegar pola tenda, alta de novos usuarios]]     * [[prestashop_intro_admin|Introdución ao panel de administración,​ navegar pola tenda, alta de novos usuarios]]
     * [[prestashop_xestion_compras|Cómo xestionar as compras: un cliente rexistrase e nos fai varias compras. Aplica as seguintes formas de pago; transferencia,​ cheque e contrarreembolso.]]     * [[prestashop_xestion_compras|Cómo xestionar as compras: un cliente rexistrase e nos fai varias compras. Aplica as seguintes formas de pago; transferencia,​ cheque e contrarreembolso.]]
 +    * [[url_seguimiento_envios|¿Cómo onfigurar la url de seguimiento de los envíos?]]
     * [[prestashop_cambios_paxina_inicio|Primeiros cambios na páxina de inicio da tenda]]     * [[prestashop_cambios_paxina_inicio|Primeiros cambios na páxina de inicio da tenda]]
     * [[prestashop_opcions_produtos_menu_principal|Atributos,​ características,​ categorías e subcategorías,​ marcas e proveedores. O menú principal]]     * [[prestashop_opcions_produtos_menu_principal|Atributos,​ características,​ categorías e subcategorías,​ marcas e proveedores. O menú principal]]
Línea 37: Línea 43:
     * [[Un popup para Prestashop|Un popup para Prestashop 1.7]]     * [[Un popup para Prestashop|Un popup para Prestashop 1.7]]
     * [[Multitineda|A opción de multitendas]]     * [[Multitineda|A opción de multitendas]]
-    * [[Otros módulos|Post ​blog de Victor Ródenas. Unha relación de módulos gratuitos para Prestashop]]+    * [[Otros módulos|Post ​no blog de Victor Ródenas. Unha relación de módulos gratuitos para Prestashop]]
     * [[Temas gratuitos|Temas gratuitos para Prestashop 1.7]]     * [[Temas gratuitos|Temas gratuitos para Prestashop 1.7]]
     * [[Modificar CSS|Módulos Modificar CSS en Prestashop 1.7 y Prestashop 1.6]]     * [[Modificar CSS|Módulos Modificar CSS en Prestashop 1.7 y Prestashop 1.6]]
Línea 46: Línea 52:
     * [[Cajon de temas varios|Temas varios]]     * [[Cajon de temas varios|Temas varios]]
     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]
 +    * [[Subir videos|Módulo gratuito que permite subir videos]]
 +
 +  * [[woocommerce|WooCommerce]]
 +
  
   * [[estatisticas_SEO|Dando a coñecer a nosa web: SEO e SEM]]   * [[estatisticas_SEO|Dando a coñecer a nosa web: SEO e SEM]]
Línea 52: Línea 62:
     * [[estatisticas_SEO_buscadores|Buscadores]]     * [[estatisticas_SEO_buscadores|Buscadores]]
     * [[Palabras clave|Palabras clave. Long tail o palabras clave de “cola larga”]]     * [[Palabras clave|Palabras clave. Long tail o palabras clave de “cola larga”]]
 +      * [[Extensiones para Firefox y Chrome|Algunas extensiones para Firefox y Chrome utilizadas para analizar el posicionamiento de las palabras clave]]
     * [[estatisticas_SEO_servicios_de_Google|Servicios de Google]]     * [[estatisticas_SEO_servicios_de_Google|Servicios de Google]]
       * [[Analytics|Analytics]]       * [[Analytics|Analytics]]
Línea 63: Línea 74:
       * [[Tag Assitant|Unha extensión para Google Chrome; Tag Asistant]]       * [[Tag Assitant|Unha extensión para Google Chrome; Tag Asistant]]
     * [[Publicidade en Twitter|Publicidade en Twitter]]     * [[Publicidade en Twitter|Publicidade en Twitter]]
 +    * [[Outras ferramentas utilizadas en marketing dixital|Outras ferramentas usadas en marketing dixital]]
 +      * [[Screaming Forg|Screaming Forg]]
 +      * [[Pagina SEMrush|SEMrush]]
 +      * [[Pagina SEOquake|A extensión SEOquake]]
     * [[Acortador de URLs en google|Cómo acortar unha URL con google]]     * [[Acortador de URLs en google|Cómo acortar unha URL con google]]
     * [[estatisticas_e_máis|e máis]]     * [[estatisticas_e_máis|e máis]]
Línea 69: Línea 84:
  
   * [[Facebook|Uso de Facebook no ámbito empresarial]]   * [[Facebook|Uso de Facebook no ámbito empresarial]]
 +
 +  * [[Vender desde Whatsapp|¿Cómo vender desde WhatsApp?]]
  
   * [[WordPress|Wordpress]]   * [[WordPress|Wordpress]]
   * [[Tema DIVI WordPress|O tema DIVI para WordPress]]   * [[Tema DIVI WordPress|O tema DIVI para WordPress]]
   * [[CSS e Wordpress|Modificar o estilo CSS da nosa páxina de Wordpress]]   * [[CSS e Wordpress|Modificar o estilo CSS da nosa páxina de Wordpress]]
 +  * [[Membresia con site en wordpress|Creación dunha membresía con Wordpress y memberpress]]
  
  
Línea 115: Línea 133:
     * [[Conferencias Odoo|Conferencias do partner de Odoo "​Anubia"​ no Centro Demostrador TIC de Galicia ]]     * [[Conferencias Odoo|Conferencias do partner de Odoo "​Anubia"​ no Centro Demostrador TIC de Galicia ]]
     * [[Manual e actividades Odoo|Manual e actividades Odoo]]     * [[Manual e actividades Odoo|Manual e actividades Odoo]]
-      * [[Orosa|Actividades Orosa]] +      * [[Eladio|Documentación técnica máquina virtual]] 
-      * [[Clementina|Actividades Clementina]] +      * [[Otros manuales|Listado de manuales en la red]] 
-      * [[Simón|Actividades Simón]] +    * [[Plataforma educativa Odoo|A plataforma educativa de Odoo]] 
-      * [[Jose|Actividades Jose]] +    * [[Tecnoloxía RFID Odoo|Aplicación da tecnoloxía RFID no movemento de mercancía en Odoo]] 
-      * [[Eladio|Actividades Eladio]] +    * [[Conexion odoo prestashop|A conexión Odoo <> Prestashop]]
-      * [[Mandias|Actividades Mandías]] +
-      ​* [[Joaquin Pece|Actividades Joaquin Pece]]+
  
   * [[SII|Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)]]   * [[SII|Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)]]
Línea 137: Línea 153:
  
  
-  * [[Aplicaciones informáticas para CM Xestiòn|Recopilación apuntes Aplicaciones informáticas ​para CM Xestión]]+  * [[Aplicaciones informáticas para CM Xestiòn|Recopilación apuntes Aplicaciones informáticas ​y OACV CM Xestión]] 
 + 
 + 
 + * [[P1921006 Actividades de marketing online|PFFP P1921006 Actividades de marketing online]] 
 + 
 + 
 + * [[Canales de Youtube interesantes|Canales de Youtube interesantes para las familias de Comercio y márketing y Administración y gestión]] 
 + 
 + * [[Videos enviados 1|Videos enviados]] 
 + 
portada.1561142758.txt.gz · Última modificación: 2019/06/21 20:45 por amandias